Oluline teave

Telli endale teavitus !

Tänasel interneti ja e-ajastul on võimalik endale tellida liiklusregistrist ennetav teavitus tehnoülevaatuse lõppemise kohta.

Seda saab teha järgneval lingil:

http://www.eesti.ee/est/telli_liiklusregistri_teavitused_1/

Kui teavitust tellida ei soovi, saad oma ülevaatuse aja lihtsalt määrata alljärgneva tabeli abil.

 

Millal minna ülevaatusele...

Millised dokumendid kaasa võtta...

1) sõiduki registreerimistunnistus või selle B-osa

2)juhtimisõigust tõendav dokument

3) volikiri, kui sõiduki esitaja ei ole omanik või reg.tunnistusele märgitud kasutaja

4) kordusülevaatusel eelmise ülevaatuse kontrollkaart

5) teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akt (erakorralisel ülevaatusel)

6) vanasõidukiks tunnustamise akt